Меню KDT

Новости

Мемлекеттік қызметтер және жемқорлыққа қарсы жұмыстар

М.Жұмабаев атындағы Жоғары колледж жанындағы жалпы білім беретін мектеп-лицейінің директоры
Касимова Разея Ескендыровна

Қайырлы күн құрметті лицейіміздің ұстаздары мен ата-аналары!

Бүгінгі менің тікелей эфирге шығуымның мақсаты: лицейде көрсетілетін мемлекеттік қызметтер  және жемқорлыққа қарсы жұмыстардың жүргізілуі туралы.

Біздің лицейде  мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін "Мемлекеттік қызметтер туралы" ҚР Заңына негізделеді. Осы Заңға сәйкес лицейде мемлекеттік қызметтер тең қолжетімді болып, төрешілдік  көріністеріне жол берілмей, есептілік, ашықтық пен сапа, сондай-ақ тұрақты жетілдіру негізінде келесі түрлер бойынша көрсетіледі:

 1. білім беру ұйымына оқуға қабылдау
 2. құжаттардың дубликаттарын беру
 3. балаларды үйде жеке тегін оқытуды ұйымдастыру үшін құжаттарды қабылдау
 4. білім алушылар мен тәрбиеленушілерге тегін және жеңілдік тамақтануды ұсыну
 5. педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санатын беруге аттестаттаудан өту үшін құжаттарды қабылдау
 6. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарын мемлекет төлейтін жеке тұлғалар туралы деректерді өзектендіру.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету барысында заң бойынша барлық талаптар сақталады.

 Алушының  алынған мемлекеттік қызметтің сапасына негізделген шағымдануға құқығы бар. Мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы маңызды құжаттардың бірі-бұл ереже, ол ұйым ішіндегі процедураны бақылауға мүмкіндік береді.

Мемлекеттік қызметтерді сапалы және қолжетімді көрсету мақсатында мектеп-лицейде жыл сайын "Мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын орындауға жауапты адамдарды тағайындау туралы" бұйрық шығарылады.

Сондай-ақ, лицейде іс-шаралар жоспары жүзеге асырылады, онда құқықтық білім беру бойынша мектеп жоспары бойынша сабақтар, ақпаратты жаңарту бойынша жұмыстар көрсетіледі.

Маңызды сұрақтардың бірі -сыбайлас жемқорлықпен күрес.

Осы мәселенің алдын-алу мақсатында бірқатар міндеттер шешілуде:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптасады;

2) қаржылық шығыстардың ашықтығы қамтамасыз етіледі;

3) ақпараттық қолдау жүзеге асырылады.

         Жыл сайын оқу жылының басында мұғалімдер мен ата-аналар қаражат жинауға тыйым салу туралы бұйрықпен танысады. Кеңестерде мәселелер жүйелі түрде қаралады.

Мектеп-лицейдің қызметі туралы ақпаратқа қол жеткізу үшін "Ағарту" сайтының жұмысы ұйымдастырылды, Фейсбук әлеуметтік желісінде беттер жүргізілуде. Мектептің қызметі туралы материалдар ғимараттағы ақпараттық стендтерде орналасқан.

Мектеп жанында 8-11 сынып оқушыларына арналған "Адал ұрпақ" клубы жұмыс істейді. Клубтың міндеті-мектеп ортасындағы жұмыстардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытталуы.

Оқушылардың осы мәселеге қатысты мәдениетін қалыптастыру сабақтарда (9-11 сынып оқушылары үшін “Құқық негіздері" пәні аясында) және сыныптан тыс жұмыстарда жүзеге асырылады. Педагогтер "Мәңгілік ел" жалпыұлттық идеясын іске асыруға бағдарлана отырып, оқушылардың құқықтық мәдениетін, азаматтық жауапкершілікті қалыптастырады.

 Ашық бюджет- бюджетті қалыптастыру мәселелері.

Мектептің ресми сайтында "Ашық бюджет" бөлімінде мемлекеттік сатып алу жоспары, кірістер мен шығыстар туралы есеп орналастырылады. Мектепте ақылы білім беру қызметтері көрсетілмейді.

2021 жылдан бастап жан басына қаржыландыру енгізілді. 244млн 622мың тенге бөлінген қаржының 226 млн 780мың тенге ұжымның айлық ақысына жұмсалады.

Жоспарланған шығындар:

Коммуналдық қызметтер-2млн 609мың,  

спорт тауарлары-960мың,

Парус бағдарламалық өнімі 1 млн 250 мың

стендтердің жасалуы-320 мың

компьютерлердің алынуы - 6 млн 860мың тенге .

Қаржыландыру жоспарымен интерактивті картаның ашық бюджет бағдарламасында таныса аласыздар.

Ағарту сайтында штаттық кесте және тарификация жарияланады.

Мектеп-лицейіміз М.Жұмабаев атындағы Жоғары колледждің меншігінде орналасқандықтан, жөндеу жұмыстары жүргізілмейді.

Алдымызда 4 тоқсан штаттық режимде басталғалы тұр.

Құрметті ата-аналар, оқушыларымызға сапалы білім мен тәрбие берудегі бірлескен жұмысымызды жалғастырайық.

Өздеріңізді күтіп, денсаулықтарыңызды сақтаңыздар.

Здравствуйте, уважаемые подписчики, наши родители и учителя! Цель моего выступления в прямом эфире - познакомить с работой школы-лицея по следующим направлениям:

1) Адал комек – разъяснение вопросов оказания государственных услуг;

2) Antikor.Life – о принимаемых мерах по противодействию коррупции;

3) Ашық бюджет – вопросы формирования бюджета.

Оказание государственных услуг в лицее основывается на Законе РК от 15.04.2013 г. № 88-V «О государственных услугах», который регулирует общественные отношения в сфере оказания государственных услуг. Согласно данному Закону в организации образования государственные услуги оказываются на основе принципов равного доступа.

Оказываемые государственные услуги:

1) приём документов в организацию образования;

2) приём документов для перевода детей между общеобразовательными учебными заведениями;

3) выдача дубликатов документов;

4) приём документов для организации индивидуального бесплатного обучения на дому;

5) предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся;

6) приём документов для аттестации педагогических работников.

С целью качественного и доступного оказания государственных услуг в школе-лицее ежегодно издается приказ «О назначении лиц, ответственных за исполнение стандартов оказания ГУ». В приказе расписаны ГУ и ответственные лица за их оказание в соответствии с утвержденными стандартами.

Также в лицее реализуется план мероприятий, в котором отражаются занятия в рамках школьного плана по Правовому всеобучу, работа по обновлению информации на школьном стенде и школьном сайте и т. д.

2 направление Antikor.Life – о принимаемых мерах по противодействию коррупции

В лицее проводится комплексная работа по предупреждению коррупции в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан.

В целях профилактики коррупционных проявлений, решается ряд задач:

 • формируется антикоррупционная культура;
 • обеспечивается прозрачность и открытость финансовых расходов;
 • осуществляется информационная поддержка.

         Ежегодно в начале учебного года педагоги и родители знакомятся с Приказом о запрете сбора денежных средств. Систематически на совещаниях рассматриваются вопросы по исполнению законодательства в области противодействия коррупции.

Для доступа к информации о деятельности школы-лицей организована работа сайта «Агарту», ведутся страницы в социальной сети Фейсбук. Материалы о деятельности школы располагаются на информационных стендах в здании.

При школе действует клуб «Адал ұрпақ» для учащихся 8-11 классов. Задача клуба – формирование антикоррупционной культуры в школьной среде, поощрение инициатив по укреплению нетерпимого отношения к коррупции, участие в организации мероприятий антикоррупционного характера.

Эта работа осуществляется на уроках (для учеников 9-11 классов в рамках предмета «Основы права») и во внеклассной деятельности. Педагоги формируют правовую культуру учащихся, ориентируясь на реализацию общенациональной идеи «Мәңгілік ел».

3 направление Ашық бюджет – вопросы формирования бюджета

На официальном сайте школы в разделе «Открытый бюджет» размещается План государственных закупок, Отчёт о доходах и расходах, таким образом, родители информируются о расходовании финансовых средств, выделенных из бюджета на содержание школы. Платные образовательные услуги в школе не оказываются.

Начиная с 2021 года внедрено подушевое финансирование. Выделено 244 млн 622 тысяч тенге, из которых  226 млн 780 тысячи тенге - на заработную плату сотрудникам.

Запланированные расходы:

- коммунальные услуги - 2 млн 609 тыс;

- спортивные товары - 960 тыс;

- программный продукт "Парус" - 1 млн 250 тыс;

- изготовление стендов - 320 тыс;

- приобретение компьютеров - 6 млн 860 тыс.

План финансирования размещён на интерактивной карте "Ашық бюджет".

На сайте Ағарту опубликованы штатное расписание и тарификация.

Здание школы-лицея находится в собственности Высшего колледжа им. М. Жумабаева, поэтому нет затрат на ремонтные работы.

         Уважаемые родители, впереди нас ждёт начало 4 четверти в штатном режиме. Для того чтобы дать качественное образование и воспитание нашим учащимся, продолжим работать в тесном сотрудничестве! Берегите себя и своих близких!

 

 Просмотров: 15

Комментарии


Чтобы оставлять комментарии авторизуйтесь

Директор школы-лицея: Касимова Разея Ескендыровна

Мектеп-лицей директоры

В чем, на Ваш взгляд, заключается готовность ребёнка к школе?

Голосовать

Статистика

 • За месяц341
 • За неделю74
 • Вчера5
 • Сегодня11
 • Онлайн:0

Полезные ссылки